Ариун Библи, 2004

Иаков 4:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учир зөв юмыг үйлдэхийг мэддэг хэрнээ үл үйлддэг хүнд энэ нь нүгэл юм.

Иаков 4

Иаков 4:9-17