Ариун Библи, 2004

Иаков 4:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчлийн үндэс юу вэ? Тэр нь эрхтнүүдэд чинь дайтаж буй та нарын хүслүүд биш үү?

Иаков 4

Иаков 4:1-11