Ариун Библи, 2004

Иаков 3:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Магтаал, хараал нэг л амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь, ийм байж болохгүй.

Иаков 3

Иаков 3:6-14