Ариун Библи, 2004

Иаков 2:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

та нарын нэг чинь тэдэнд “Амар тайван яв. Дулаацах болтугай, цадах болтугай” гэж хэлчихээд биед нь зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг нь тэдэнд өгөхгүй бол ямар ашигтай юм бэ?

Иаков 2

Иаков 2:12-19