Ариун Библи, 2004

Иаков 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд хүсэл тачаал нь үр тогтоон нүглийг төрүүлдэг. Нүгэл нь биеллээ олохоороо үхлийг авчирдаг аж.

Иаков 1

Иаков 1:12-22