Ариун Библи, 2004

Гашуудал 5:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидний зүрхний баяр хөөр зогсов.Бидний бүжиг уй гашуугаар солигдов.

Гашуудал 5

Гашуудал 5:7-16