Ариун Библи, 2004

Гашуудал 3:54 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Толгой дээр минь ус урссан.“Би таслагдав” гэж би хэлэв.

Гашуудал 3

Гашуудал 3:45-60