Ариун Библи, 2004

Гашуудал 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр намайг гашуудлаар дүүргэж, намайг агиар согтоов.

Гашуудал 3

Гашуудал 3:10-22