Ариун Библи, 2004

Гашуудал 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний дааман хаалгууд газарт шигдэн орсон бөгөөдТэрээр түүний түгжээнүүдийг эвдэж устгалаа.Түүний хаан болон хан хөвгүүд нь үндэстнүүдийн дунд байна.Хууль ч цаашид байхаа болив.Мөн түүний эш үзүүлэгчид ЭЗЭНээс үзэгдэл үзэхээ болив.

Гашуудал 2

Гашуудал 2:2-12