Ариун Библи, 2004

Гашуудал 2:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Босогтун, шөнийн харуулуудын эхэнд шөнөөр чангаар хашхир.Эзэний оршихуйн өмнө зүрхээ ус мэт асга.Гудамж бүрийн эхэнд өлссөнөөс болж үрэгддэг балчир хүүхдүүдийнхээ амийн төлөө Түүн уруу гараа дээш өргө”.

Гашуудал 2

Гашуудал 2:13-22