Ариун Библи, 2004

Гашуудал 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний бузар булай нь банзал дотор нь байлаа.Тэр өөрийн ирээдүйгээ эргэцүүлсэнгүй.Тиймээс тэрээр гайхмаар унажээ.Түүнд тайтгаруулагч ч байхгүй.“Дайсан өөрийгөө дөвийлгөсөн учраас, ЭЗЭН, миний зовлонг хараач!”.

Гашуудал 1

Гашуудал 1:1-15