Ариун Библи, 2004

Гашуудал 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эзэн миний голд хамаг хүчит эрчүүдийг минь үл хэрэгсжээ.Миний залуусыг няц дарахаар Тэрээр миний эсрэг товлосон цагийг зарлан дуудав.Иудагийн онгон охин болох дарс шахагчийг Эзэн нухан гишгэлэв.

Гашуудал 1

Гашуудал 1:6-22