Ариун Библи, 2004

Галат 3:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ах дүү нар аа, би хүний ёсоор ярьж байна. Хүний гэрээ байлаа ч гэсэн батлагдсан л бол хүчингүй болгох, эсвэл нэмэх нэг ч хүн байхгүй.

Галат 3

Галат 3:7-20