Ариун Библи, 2004

Филемон 1:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Паул би өөрийн гараар бичиж байна. Би түүнийг нь төлье (Чи өөрөө бас надад өртэй шүү дээ гэж би чамд сануулах хэрэггүй байх).

Филемон 1

Филемон 1:14-25