Ариун Библи, 2004

Филемон 1:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Цаашид тэрээр боол шиг бус, харин боолоос ч илүү байх бөгөөд махан биеийн ч дотор, Эзэний ч дотор ялангуяа миний хувьд болон чиний хувьд бүр ч илүү хайрт дүү минь байх болно.

Филемон 1

Филемон 1:15-25