Ариун Библи, 2004

Филемон 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи түүнийг үүрд буцааж авахын тулд энэхүү шалтгааны улмаас тэр чамаас түр зуур салсан байх.

Филемон 1

Филемон 1:10-20