Ариун Библи, 2004

Филемон 1:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч чиний сайн нь албадлагаас мэт биш, харин өөрийн чинь сайн дурын хүслээр байгаасай хэмээн би чиний зөвшөөрөлгүйгээр юу ч хийхийг хүссэнгүй.

Филемон 1

Филемон 1:13-15