Ариун Библи, 2004

Филемон 1:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би сайн мэдээний төлөө хүлээсэнд байхдаа түүнийг чиний өмнөөс өөртөө үйлчлүүлье хэмээн дэргэдээ байлгахыг хүссэн юм.

Филемон 1

Филемон 1:6-23