Ариун Библи, 2004

Филемон 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би түүнийг чам уруу буцаан явууллаа. Тэр бол миний зүрх билээ.

Филемон 1

Филемон 1:9-13