Ариун Библи, 2004

Езра 4:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид ордонд үйлчилдэг учир бидний хувьд хааны доромжлогдохыг үзэх нь үл зохих бөгөөд тиймээс бид үүнийг илгээж, хаанд мэдээллээ.

Езра 4

Езра 4:6-15