Ариун Библи, 2004

Езра 4:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бусад хүмүүс буюу агуу, хүндэт Оснаппарын Самарийн хот хийгээд Евфрат мөрний тэртээх бусад газар шилжүүлэн суурьшуулсан хүмүүс хамт бичив хэмээв.

Езра 4

Езра 4:3-17