Ариун Библи, 2004

Езра 3:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд ЭЗЭНийг магтан, талархал өргөн,—Тэр бол сайн. Түүний хайр энэрэл нь Израиль дээр мөнхөд байдаг гэж дуулцгаав. ЭЗЭНий өргөөний суурь тавигдсан тул бүх хүмүүс ЭЗЭНийг магтахдаа чанга дуугаар хашхирцгаав.

Езра 3

Езра 3:2-13