Ариун Библи, 2004

Езекиел 33:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэдний үйлдсэн хамаг жигшүүрт үйлсээс нь болж Би тэр газрыг эзгүйрүүлж, балгас болгох үед тэд Намайг ЭЗЭН мөн гэдгийг мэдэх болно»”.

Езекиел 33

Езекиел 33:27-33