Ариун Библи, 2004

Езекиел 27:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүнээс гадна уйлах дуундаа тэд чиний төлөө гашуудлын дууг гарган, гашуудан дуулах болно.“Хэн Тиртэй адил, хэн түүнтэй адил далайн дунд чимээгүй байна вэ?

Езекиел 27

Езекиел 27:25-34