Ариун Библи, 2004

Езекиел 26:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хүний хүү Тир нь Иерусалимын тухай “Ха-ха, ард түмнүүдийн дааман хаалга нь эвдэрсэн. Тэр нь надад нээгдэв. Тэр нь балгас болж байхад би дүүргэгдэнэ” хэмээсэн.

Езекиел 26

Езекиел 26:1-8