Ариун Библи, 2004

Езекиел 23:47 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Олон түмэн тэр эмсийг чулуугаар чулуудан, илдээрээ цавчиж, тэдний хөвгүүд, охидыг алж гэрүүдийг нь галдан шатаана.

Езекиел 23

Езекиел 23:41-49