Ариун Библи, 2004

Езекиел 22:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хүний хүү, Израилийн гэр Надад хаягдал хольц болов. Тэд бүгд зуухан дахь хүрэл, тугалга, төмөр ба хар тугалга бөгөөд мөнгөний хольц юм.

Езекиел 22

Езекиел 22:10-27