Ариун Библи, 2004

Езекиел 20:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэднийг үндэстнүүдийн дунд цацаж, улсуудын дунд тэднийг тараах болно хэмээн Би бас цөлд тэдэнд тангараглав.

Езекиел 20

Езекиел 20:20-29