Ариун Библи, 2004

Еврей 9:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хэрэв махан биеийг цэвэршүүлэхийн тулд бузартсан хүмүүсийн дээр ямаа болоод бухын цус, охин бярууны үнсийг цацаж ариусгадаг юм бол,

Еврей 9

Еврей 9:11-18