Ариун Библи, 2004

Еврей 8:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

«Энэ нь Би тэднийг Египетийн нутгаас дагуулан гарахаар гараас нь хөтөлсөн тэр өдөрЭцгүүдтэй нь байгуулсан гэрээтэй адилгүй юм.Яагаад гэвэл тэд Миний гэрээн дотор байгаагүй бөгөөдБи тэднийг үл хайхрав» гэж Эзэн айлдаж байна.

Еврей 8

Еврей 8:1-10