Ариун Библи, 2004

Еврей 2:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бид ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зугтаах билээ? Энэхүү авралыг эхлээд Эзэн айлдсан бөгөөд сонссон хүмүүс бидэнд түүнийг баталсан юм.

Еврей 2

Еврей 2:1-12