Ариун Библи, 2004

Еврей 2:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Тэр Өөрөө соригдон зовлон эдэлж байсан тул сорилтод орогсдод тусалж чадна.

Еврей 2

Еврей 2:10-18