Ариун Библи, 2004

Еврей 12:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс бид өөрсдийг минь хүрээлэн буй гэрчлэлийн үлэмж агуу үүлтэй тул аливаа саад тотгор ба биднийг тун амархан урхиддаг нүглийг хажуу тийш нь тавьж, өмнөө тавигдсан уралдаанд тэвчээртэйгээр гүйцгээе.

Еврей 12

Еврей 12:1-2