Ариун Библи, 2004

Естер 8:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр өдөр хаан Ахашверош иудейчүүдийн дайсан Хаманы гэрийг хатан Естерт өгсөн бөгөөд Мордехаи хааны өмнө ирэв. Учир нь Естер өөрийнх нь хувьд тэр хэн байсныг илчилсэн ажээ.

Естер 8

Естер 8:1-7