Ариун Библи, 2004

Естер 6:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хаан тэр шөнийн туршид унтаж чадсангүй тул бичлэгийн ном, он дарааллын бичгийг авчрах тушаал өгч, тэдгээрийг хааны өмнө уншив.

Естер 6

Естер 6:1-10