Ариун Библи, 2004

Естер 5:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэсэн хэдий ч Хаман биеэ барьж, гэр өөдөө яван, найз нөхөд болон эхнэр Зерешээ дуудуулахаар илгээв.

Естер 5

Естер 5:7-12