Ариун Библи, 2004

Естер 4:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хааны тушаал болон зарлиг хүрсэн муж бүхэнд иудейчүүд мацаг барин, уйлалдан орилж ихэд гашуудан, таар углаж, үнсэн дээр хэвтэв.

Естер 4

Естер 4:1-10