Ариун Библи, 2004

Естер 4:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр хааны дааман хаалга хүртэл явав. Учир нь таар угласан хэн ч хааны дааман хаалгаар орох ёсгүй байв.

Естер 4

Естер 4:1-3