Ариун Библи, 2004

Естер 4:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхэд Естер Мордехаид ингэж хариул гэж тэдэнд хэлэв.—

Естер 4

Естер 4:5-17