Ариун Библи, 2004

Естер 3:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхэд хааны дааман хаалганы дэргэд байдаг хааны зарц нар Мордехаид—Чи яагаад хааны зарлигийг зөрчинө вэ? гэв.

Естер 3

Естер 3:1-11