Ариун Библи, 2004

Естер 2:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Естер Мордехаин тушаасанчлан, үндэс угсаагаа ч, ард түмнээ ч хараахан мэдэгдээгүй байв. Учир нь Естер Мордехаин үгийг, түүний халамжинд байх үеийнх шигээ л дагаж байв.

Естер 2

Естер 2:12-23