Ариун Библи, 2004

Эхлэл 49:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Симеон, Леви хоёр ах дүүс.Тэдний илд бол харгислалын зэвсэг юм.

Эхлэл 49

Эхлэл 49:1-7