Ариун Библи, 2004

Эхлэл 46:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Египетэд очсон Израилийн гэр бүлийнхний нэр ийм байна. Иаков болон Иаковын ууган хүү Реубен.

Эхлэл 46

Эхлэл 46:1-12