Ариун Библи, 2004

Эхлэл 30:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Улаан буудай хураах үеэр Реубен гадагш гарч, талбайгаас мандарваа цэцэг олоод, ээж Леадаа авчирч өгчээ. Рахел Леад хандан—Хүүгийнхээ олсон мандарваа цэцгээсээ надад өгөөч? гэжээ.

Эхлэл 30

Эхлэл 30:9-17