Ариун Библи, 2004

Эхлэл 29:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иаков өглөө нь хартал тэр нь Леа байв. Тэгээд тэрээр Лабанд—Та надад яагаад ингэсэн бэ? Би Рахелын төлөө танд зарцлагдсан биш үү? Та юунд намайг мэхэлсэн бэ? гэхэд

Эхлэл 29

Эхлэл 29:15-29