Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 36:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Асрын ар талын булангуудад тэр хоёр дүнз хийв.

Египетээс Гарсан Нь 36

Египетээс Гарсан Нь 36:24-38