Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 36:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дүнз тус бүрд нэг нь нөгөөгийнхөө зэргэлдээ хоёр углуурга байсан ба асрын бүх дүнзийг тэрээр тэгж хийв.

Египетээс Гарсан Нь 36

Египетээс Гарсан Нь 36:12-32