Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 28:33 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний хормойг тойруулан хөх, ягаан болон час улаан материалаар анаруудыг хийж, тэдгээрийн хооронд алтан хонхнуудыг тойруулан хий.

Египетээс Гарсан Нь 28

Египетээс Гарсан Нь 28:32-39