Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 22:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв хулгайч үйлдэл дээрээ баригдан, цохиулж үхвэл түүний төлөө цус урсгасан гэмийн шийтгэл байхгүй.

Египетээс Гарсан Нь 22

Египетээс Гарсан Нь 22:1-12