Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 16:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шүүдэр арилахад цөлийн гадаргуу дээр жижиг, бөөрөнхий хяруу шиг жижигхэн зүйл газар дээр байв.

Египетээс Гарсан Нь 16

Египетээс Гарсан Нь 16:6-18